Zabezpieczenie alimentów krok po kroku

zabezpieczenie alimentów

Postępowanie sądowe dotyczące alimentów może trwać nawet przez kilkanaście miesięcy. Istnieje jednak skuteczny sposób, aby zabezpieczyć się pod względem finansowym w trakcie trwania procesu. Dowiedz się czym jest zabezpieczenie alimentów i jak skutecznie do niego dążyć.

Sprawa o rozwód lub o alimenty

Postępowanie sądowe w sprawie ustalenia, podwyższenia lub obniżenia świadczeń alimentacyjnych może trwać przez wiele długich miesięcy. Alimenty otrzymasz dopiero po uprawomocnieniu się wyroku, który zapadnie w sprawie. Rozwiązaniem problemu dotyczącego kosztów utrzymania podczas procesu o rozwód lub alimenty jest zabezpieczenie alimentów. Zabezpieczenie alimentacyjne polega na zobowiązaniu pozwanego do zapłaty drugiej stronie określonej sumy pieniężnej przez czas trwania postępowania. Wniosek o zabezpieczenie alimentów sąd rozpoznaje niezwłocznie, zaś postanowienie sądu jest wykonalne od razu, co oznacza iż nie musisz się martwić skąd weźmiesz środki na utrzymanie na czas postępowania sądowego.

Jak złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów?

Wniosek o zabezpieczenie alimentów można złożyć w piśmie procesowym jeszcze przed złożeniem pozwu, w pozwie, a także w trakcie trwania sprawy sądowej o alimenty lub o rozwód.

Jak sformułować wniosek o zabezpieczenie alimentów?

Z pisma musi jasno wynikać, iż wnosisz o zabezpieczenie alimentów. Możesz sformułować swój wniosek w następujący sposób:

„Wnoszę o udzielenie zabezpieczenia, na czas trwania procesu, przez zobowiązanie pozwanego Jana Nowaka do łożenia, tytułem alimentów, na rzecz małoletniej córki Zuzanny Nowak kwoty po ……. zł miesięcznie, poczynając od ………………….. r., płatnej z góry do 10. dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat, do rąk matki Anny Nowak”.

Czy muszę uzasadnić wniosek o zabezpieczenie alimentów?

Twój wniosek powinien być uzasadniony. We wniosku dobrze jest wymienić, jakie ponosisz koszty utrzymania dziecka lub jakie są Twoje koszty utrzymania. Warto przedstawić dowody ponoszenia tych kosztów.

Jaki jest koszt złożenia wniosku o zabezpieczenie alimentów?

Złożenie wniosku o zabezpieczenie alimentów jest bezpłatne, nie poniesiesz kosztów rozpoznania takiego wniosku przez sąd.

Jaki jest termin rozpoznania wniosku o zabezpieczenie alimentów?

Co do zasady sąd ma tydzień, aby rozpatrzeć Twój wniosek o zabezpieczenie. Niestety termin ten często ulega wydłużeniu z uwagi na duże obciążenie pracą sądów.

O jaką kwotę zabezpieczenia alimentacyjnego mogę wystąpić?

Kwota zabezpieczenia alimentacyjnego może być równa kwocie świadczeń alimentacyjnych, o które się staramy. Sąd może przyznać niższe świadczenie.

Chcesz wiedzieć, jak obliczyć kwotę alimentów?

Kiedy postanowienie o zabezpieczeniu alimentów jest wykonalne?

Postanowienie o zabezpieczeniu alimentów jest wykonalne natychmiast po jego wydaniu przez sąd. Oznacza to, że w przypadku braku wykonania postanowienia przez zobowiązanego, możesz skierować sprawę do komornika sądowego, który wyegzekwuje należności.