Zażalenie na zabezpieczenie alimentów

Wniosłeś o zabezpieczenie alimentów, ale nie jesteś zadowolony z wysokości przyznanych ci świadczeń? Jesteś zobowiązany do zapłaty alimentów w trakcie procesu i chcesz płacić mniej? Przeczytaj, jakie uprawnienia przysługują ci po otrzymaniu postanowienia o zabezpieczeniu alimentów! Zażalenie na zabezpieczenie alimentów jako sposób na zmianę postanowienia Sądu – o tym piszemy w poniższym artykule.

zażalenie

Zażalenie na zabezpieczenie alimentacyjne

Po rozpoznaniu wniosku o zabezpieczenie, obie strony otrzymają odpis postanowienia o zabezpieczenie alimentów. Osoba zobowiązana do zapłaty świadczenia alimentacyjnego może złożyć zażalenie na postanowienie sądu. Prawo do złożenia zażalenia przysługuje też osobie uprawnionej do alimentów, jeśli uważa, iż postanowienie sądu jest dla niej niezadowalające.

Uzasadnienie postanowienia o zabezpieczeniu alimentów

W celu złożenia zażalenia na zabezpieczenie alimentacyjne konieczne jest wcześniejsze uzyskanie uzasadnienia takiego postanowienia. Na złożenie wniosku o uzasadnienie masz 7 dni od dnia odebrania postanowienia o zabezpieczeniu. Termin ten jest nieprzekraczalny. Pisemne uzasadnienie kosztuje 100 zł – kwotę tę należy wpłacić na rachunek sądu a potwierdzenie zapłaty musisz załączyć do wniosku.

Zażalenie na zabezpieczenie alimentów – co dalej?

Sąd po otrzymaniu twojego wniosku, sporządzi uzasadnienie postanowienia. W uzasadnieniu znajdą się motywy, którymi kierował się sąd wydając postanowienie. Zgodnie z art. 357§3 k.p.c. uzasadnienie postanowienia sąd powinien sporządzić w terminie tygodnia od dnia wpływu wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem, jednakże termin ten zazwyczaj ulega wydłużeniu. Jeśli chcesz złożyć zażalenie na zabezpieczenie alimentów musisz zrobić to w terminie 7 dni od dnia odbioru postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin ten jest nieprzekraczalny.


Jakie wymogi musi spełniać zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu alimentów?

Twoje zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu alimentów powinno zawierać co najmniej następujące elementy: oznaczenie zaskarżonego postanowienia (sygnatura akt, strony postępowania, data postanowienia), wniosek o zmianę lub uchylenie postanowienia, wartość przedmiotu zaskarżenia, uzasadnienie. Możesz załączyć dowody, które świadczą, np. że otrzymujesz niższe dochody, niż przyjął sąd lub że usprawiedliwione koszty utrzymania małoletniego są w rzeczywistości niższe. Powinieneś wykazać dlaczego postanowienie sądu jest niewłaściwe.

Czy zażalenie na zabezpieczenie alimentów jest bezpłatne?

Złożenie zażalenia jest objęte opłatą sądową. Możesz wnieść o zaliczenie na poczet opłaty kwoty 100 zł, którą wpłaciłeś w celu uzyskania uzasadnienia.

Czy złożenie zażalenia na postanowienie o zabezpieczeniu wstrzymuje wykonalność postanowienia?

W przypadku złożenia zażalenia na zabezpieczenie alimentacyjne nie zostanie wstrzymana wykonalność postanowienia. Oznacza to, iż mimo że nie zgadzasz się z treścią postanowienia oraz złożyłeś zażalenie musisz w całości realizować to postanowienie, zatem musisz płacić alimenty. Dla uprawnionego oznacza to, iż mimo złożenia zażalenia jest on uprawniony do odbioru alimentów zgodnie z postanowieniem sądu. Brak zapłaty osobie uprawnionej świadczeń alimentacyjnych może skutkować wszczęciem egzekucji komorniczej. Wszczęcie takiej egzekucji powoduje dodatkowe koszty po stronie osoby zobowiązanej do zapłaty alimentów.